Zameranie

Personálna agentúra Profession Human Resource Consulting poskytuje od roku 2002 poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov pre obsadenie pozícií stredného a vyššieho manažmentu. Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti tvoríme projekty pre ich úspešnú implementáciu s prepojením jednotlivých krokov na ľudský kapitál.
Naše služby sú zamerané predovšetkým na kvalitu, flexibilitu, diskrétnosť a profesionálnu etiku.
Dôsledným dodržiavaním týchto zásad si získavame dôveru svojich klientov pre dlhodobú spoluprácu a partnerstvo.