Poradenstvo

V rámci celkového portfólia služieb poskytujeme školenia a tréningy v oblasti marketingu, efektívnej komunikácie,
vedenia obchodných rokovaní a v zdokonaľovaní obchodných zručností.