Kandidáti


Pre záujemcov o prácu

Spokojnosť firiem so svojimi zamestnancami sa stáva stále viac žiadanou potrebou. Z toho prirodzene vyplýva, že aj zamestnanci hodnotia svoje potreby a očakávania od firiem. Pri nevyrovnanom vzťahu medzi pracovníkom a firmou prichádza ku stratám na obidvoch stranách. Častým dôkazom tohoto javu je fakt, že ľudia pracujú v zamestnaní, ktoré ich nenapĺňa, demotivuje a hlavne im bráni v ďalšom profesijnom raste.


Ako získať vhodné zamestanie

Vyberte si z ponuky voľných pracovných miest, uveďte formou krátkej žiadosti vhodnú pracovnú pozíciu, o ktorú máte záujem. Vyplňte a zašlite na emailovú adresu:
profession@profession.sk.
Vaše údaje formou štruktúrovaného profesijného životopisu. Budete priebežne informovaní o ďalšom postupe a priebehu výberového konania.

Celý proces sprostredkovania zamestnania je pre záujemcov o prácu zdarma.

Personálna agentúra Profession HRC garantuje kandidátom maximálnu diskrétnosť. Prezentácia osobných údajov kandidátov tretej osobe sa realizuje iba s ich súhlasom.
Dodržujeme všetky platné legislatívne normy súvisiace s činnosťou agentúry. 

Proces výberu

Interview

Vstupné interview

Osobnostné testy

Vypracovanie osobnostných testov

Vyhodnotenie testov

Vyhodnotenie osobnostných testov

Jazykové testy

Vypracovanie jazykových testov

Vyhodnotenie testov

Vyhodnotenie jazykových testov

Pracovná pozícia

Výber vhodnej pracovnej pozície

Kariérny rast

Analýza kariérneho rastu

Prezentácia

Osobná prezentácia u klienta