Firmy

Úspech spoločnosti závisí od úspechu jej zamestnancov.
Kľúčom k úspechu je rozpoznanie talentovaných ľudí, ich motivácie a najmä toho, čo ich inšpiruje a stimuluje.

Personálna agentúra Profession Human Resource Consulting s.r.o., svojím zameraním uspokojuje dopyt firiem po kvalite ľudských zdrojov.
Pre svojich klientov hľadá a vyberá odborníkov pre oblasť výroby, financií, ekonomiky, bankovníctva, informatiky, obchodu, marketingu a sektoru služieb.

V súvislosti s mnohoročnými skúsenosťami agentúra poskytuje služby pri výbere zamestnancov od pozícií administratívy až po stredný a vrcholový manažment.
Neustálym vývojom a zdokonaľovaním servisu je pripravená naplniť potreby našich klientov.

Systém obsadenia pracovných pozícií

Databáza záujemcov

Agentúra Profession HRC aktívne komunikuje so záujemcami o zamestnanie v rôznych oblastiach. Tento spôsob je garanciou kvalitnej a aktuálnej databázy, ktorá sa priebežne tvorí a dopĺňa.

Inzercia v médiách

Patrí k účinným spôsobom hľadania zamestnancov. Realizuje sa na požiadanie klienta. Výhodou je možnosť oslovenia žiadanej cieľovej skupiny.

Executive search

Priame oslovenie – špecifikácia určitých pracovných pozícií si vyžaduje intenzívnejšie metódy vyhľadávania vhodných kandidátov. Proces podlieha profesionálnej etike a prísnej diskrétnosti.

Vstupné interview

Realizujeme osobný rozhovor medzi pracovníkom agentúry a kandidátom. V tejto fáze sa zameriavame na požiadavky klienta a zručnosti kandidátov potrebné pre požadovanú pracovnú oblasť. Analyzuje sa potenciál budúceho vývoja kariéry kandidátov.

Hodnotenie záujemcov

Hodnotenie odbornej spôsobilosti – realizuje sa v spolupráci s externými konzultantmi v súvislosti s požiadavkami klienta a typom obsadzovanej pozície.

Osobnostné hodnotenie

Zameriavame sa na pracovnú psychológiu. Používajú sa štandardizované psychometrické metódy, vrátane špeciálnych testových batérií, osobnostné testy a štrukturované rozhovory. Túto fázu výberu realizuje psychológ.

Osobná prezentácia kandidátov klientovi

Prebieha v rámci užšieho výberu po vyhodnotení vhodných kandidátov. Prítomný je pracovník agentúry zodpovedný za obsadenie pracovnej pozície a zástupca klienta.

Obsadenie pozície

Realizuje sa na základe dohody medzi agentúrou a klientom.

Garancie agentúry

Celý proces výberu je garanciou profesionality a diskrétnosti. Agentúra garantuje obsadenie pozície počas celej doby dohodnutej s klientom.