Technik údržby automatizácie

Profession
  • Dátum zverejnenia: 28. júla 2017
  • 2797
  • Applications 0
  • Zobrazené 97
Prehľad zamestnania

Miesto výkonu práce:

Trnava

Výrobné oddelenie:

zvarovňa/lisovňa

Náplň práce:

– Hľadáme technika pre novú výrobnú prevádzku v Trnave na 8 hodinový pracovný čas. Jeho úlohou bude:

• Sledovanie a vyhodnocovanie spoľahlivosti technológií, zariadení, zvyšovanie spoľahlivosti
• Asistencia operatívnej časti údržby v prípade závažných problémov
• Štandardizácia práce údržby s následným overením v teréne
• Zvyšovanie kompetencií operatívnej časti údržby
• Plánovanie a optimalizovanie preventívnej údržby
• Optimalizovanie výdavkov vynakladaných na údržbu zariadení
• Obnova zariadení alebo ich súčastí s cieľom zabrániť zostarnutiu zariadení
• Zabezpečovať inštaláciu nových zariadení – návrhu inštalácie
• Príprava zadávacích podmienok pre dodávateľa, komunikácia s nákupcom a výber dodávateľa
• Sledovanie a vyhodnocovanie jednotlivých fáz projektu, účasť pri testoch
• Prebierka zariadení po ukončení projektu, odovzdanie zariadení do správy výrobe
• V prípade menších projektov ich realizácia iba s internými zdrojmi (vo vlastných silách)

Profil:

• Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
• vyhláška 508 § 21 alebo 22 (samostatný elektrotechnik)
• Prax v oblasti údržby v priemyselnej výrobe minimálne 2 roky, skúsenosti s priemyselnou automatizáciou (automaty SIEMENS, Schneider, Allen-Bradley)
• Výborná znalosť MS Office (Word, Excel, Power point)
• Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni (min. A2)
• Schopnosť pracovať pod stresom a prispôsobiť sa meniacim podmienkam
• Schopnosť absorbovať veľké množstvo informácií a analytické myslenie.

Ponúkame:

• Pracovná zmluva HPP
• Nástupný termín dohodou
• Finančné ohodnotenie 856 Eur/mes + odmeny (základný plat + 13. plat, nefinančné benefity
• Stravovanie v jedálni a celoročný pitný režim

• Ubytovanie príspevok, hradí zamestnávateľ
• Firemné tréningy, možnosť kariérneho rastu

Kontaktné údaje:

Kontakt:

• Ing. Juraj Bencz
• Email: profession@profession.sk
• GSM: + 421 903 468 296

V žiadosti o zamestnanie a v profesnom životopise uveďte prosím nasledujúci text:
Svojim podpisom dávam výslovný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov spoločnosti Profession Human Resource Consulting s.r.o., IČO: 50 678 396 pre potreby sprostredkovania zamestnania, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. Ochrana osobných údajov. Súhlasím s tým, aby spoločnosť Profession Human Resource Consulting s.r.o., poskytla moje osobné údaje, potrebné pre sprostredkovanie zamestnania svojim zmluvným partnerom, zamestnávateľom. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2797
Detail zamestnania
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.