Technik automatizácie

Profession
  • Dátum zverejnenia: 28. júla 2017
  • 2799
  • Applications 0
  • Zobrazené 108
Prehľad zamestnania

Miesto výkonu práce:

Trnava

Náplň práce:
– Hľadáme technika pre novú výrobnú prevádzku v Trnave na 8 hodinový pracovný čas. Jeho úlohou bude:

• Zasahovať pri riešení poruchových situácií výrobných zariadení
• Analyzovať zápisnice z porúch a vytvárať návrhy
• Komunikovať s partnermi (centrála , dodávateľ, výrobca zariadenia)
• Prezentovať výsledky a analýzy
• Pripravovať a plánovať práce s definovaním priorít
• Aktívne participovať na nových projektoch
• Školiť špecialistov v oblasti vývoja programovania
• Vypracovať a zlepšovať zásahové metódy
• Pracovať na znížení nákladov
• Navrhovať zlepšenia pre oblasť údržby zariadení

Profil:

• Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
• Vyhláška 508 § 21 alebo 22 (samostatný elektrotechnik) výhodou
• Prax v oblasti priemyselnej výroby vítaná (oblasť elektropneumatika alebo hydraulika)
• Výborná znalosť MS Office (Word, Excel, Power point), anglický jazyk – komunikatívna úroveň
• Schopnosť pracovať pod stresom a prispôsobiť sa meniacim podmienkam
• Schopnosť absorbovať veľké množstvo informácií a analytické myslenie
• Znalosť procesu výroby a toku výhodou
• Spoľahlivosť , logické myslenie , samostatnosť , flexibilita, zodpovednosť , schopnosť pohotovo reagovať

Ponúkame:

• Pracovná zmluva na dobu neurčitú
• Nástupný termín dohodou
• Finančné ohodnotenie 856 Eur/mes + odmeny (základný plat, individuálna a kolektívna výkonnostná prémia, 13. plat
• Stravovanie v jedálni
• Bezplatné vzdelávanie, možnosti kariérneho postupu

Kontaktné údaje:

Kontakt:

• Ing. Juraj Bencz
• Email: profession@profession.sk
• GSM: + 421 903 468 296

V žiadosti o zamestnanie a v profesnom životopise uveďte prosím nasledujúci text:
Svojim podpisom dávam výslovný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov spoločnosti Profession Human Resource Consulting s.r.o., IČO: 50 678 396 pre potreby sprostredkovania zamestnania, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. Ochrana osobných údajov. Súhlasím s tým, aby spoločnosť Profession Human Resource Consulting s.r.o., poskytla moje osobné údaje, potrebné pre sprostredkovanie zamestnania svojim zmluvným partnerom, zamestnávateľom. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2799
Detail zamestnania
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.